l
 
               
Wie
Wedstrijd
Contact
Links
Foto's


De positieve kracht van Dans : artikels!

nederlands nl english en frans fr

 

 

KINDEREN EN HUN KRACHT (feb 2015)

Artikel geschreven door Maggie Nauwelaers (www.hartenmagie.be) en gepubliceerd in het februari magazine van Pure Child : klik op de link om het te lezen (je kan in het magazine ook andere artikels vinden, dat van mij staat op pagina 8)

link naar het magazine en artikel :

'Kinderen en hun kracht'

 

 

KINDEREN EN HUN KRACHT deel 2 (apr 2015)

door Maggie Nauwelaers (www.hartenmagie.be), verschenen in Pure Child

- 'Kinderen en hun kracht, deel 2'

 

****************

 

 

DE POSITIEVE KRACHT VAN DANS EN BEWEGING (april 2012)

Lezing, gebracht op de Internationale Kinderwijze Conferentie Brussel ism HIG

(copyright Maggie & Gert)

 

Wij ervaren dagelijks de enorme positieve kracht van dans en beweging.

Dit omdat we zelf erg veel dansen, dansworkshops en opleidingen rond dans en lichaamsexpressie voor volwassenen begeleiden en samen met een team vrijwillige medewerkers/danscoaches kleuter, kinder en tienerdansworkshops in Vlaamse scholen brengen.

 

Iedereen ziet dat kinderen en jongeren vandaag geconfronteerd worden met een snelle, oppervlakkige en vooral onechte virtuele wereld (internet, videogames, msn, facebook, sms,...)

Dit maakt dat zij :

- steeds minder bewegen (stil zitten voor tv of pc)

- minder rechtstreeks contact hebben met anderen

- minder contact hebben met de natuur (buiten spelen, wandelen, sport)

- niet meer verbonden zijn met hun lichaam en ziel (het lichaam vormt de brug naar intens contact met emoties)

 

Dit afgesloten "stil" zitten, binnen, creëert een modus van stilstand met negatieve impact op alle niveaus, waardoor innerlijke groei en contact met de persoonlijke innerlijk aanwezige kracht, wijsheid en voelen niet langer aangemoedigd wordt en zelfs niet meer bereikt kan worden.

 

Bovendien stellen we vast dat onze prestatiegerichte consumptiemaatschappij die gebaseerd is op concurrentie, en de wijze van opvoeden door ouders en school, een erg hoge druk op de kinderen uitoefenen.

Deze uiterlijk uitgeoefende druk creëert een innerlijke druk met vaak negatieve gevolgen voor het kind.  Zij zal dus bijgevolg ook de houding van het kind of de jongere beïnvloeden.

We zien vaak dat het teveel aan verzamelde en opgestapelde energie hetzij op de omgeving wordt geprojecteerd, (er volgt dan agressief, opstandig gedrag, we spreken van externaliserend gedrag)...

of dat deze energie zich naar binnen richt (er volgt dan depressief, asociaal, introvert gedrag, we spreken van internaliserend gedrag).

 

Daarnaast merken we op dat de kinderen vaak ook geen ruimte krijgen om zichzelf te zijn, om zichzelf te ontdekken en om zichzelf te uiten.

 

Indien zij niet voldoen aan de norm (normaal), dan maakt de medische wereld er al snel een probleem van, en krijgen zij een label (adhd, add, autisme, dyslexie,...)

Deze gelabelde kinderen zijn vaak erg tot hoog gevoelig. 

Net omwille van hun extreme gevoeligheid, krijgen zij nog meer prikkels te verwerken dan de andere kinderen.   Ze zijn minder rationeel ingesteld en hebben moeite met structuren en mentale denkkaders die geen ruimte laten voor intuïtie en het zichzelf zijn.  Ze zijn eerder gevoelsmatig.   De maatschappij noemt hen vaak "dromerig, rusteloos, verward of zelfs chaotisch".  Zij ervaren de wereld als "hard en oneerlijk".

Net door de labeling zal hun positief zelfbeeld stilaan groeien naar een negatief zelfbeeld, waarin geen ruimte is om zichzelf te zijn.

 

Positief contact maken met anderen wordt voor deze kinderen quasi onmogelijk, omdat er in de eerste plaats bij al deze kinderen of jongeren, in alle genoemde situaties, geen volledige verbinding meer is met hun lichaam, hun ziel, met hun zelf.  Een eerste vereiste om een positief contact te kunnen opbouwen met anderen is een positief contact opbouwen met het zelf.

 

Zowel gevoelige kinderen, als kinderen die druk (kritiek, verdriet, angst, boosheid,...) of een teveel aan prikkels (omgevingsprikkels zoals overbelasting qua kleur, geluid of andere prikkels) ervaren ONTLADEN dus best zo snel mogelijk deze druk of spanning. 

Indien hiervoor geen tijd of ruimte wordt gemaakt, zal de druk, zoals eerder gezegd, naar binnen keren en stagneren, of naar buiten keren en exploderen.

Naast het ontladen, dient het kind ook terug POSITIEF VERBONDEN te worden met het eigen LICHAAM.  Dit noemen we aarding.

 

Dans, maar ook andere vormen van lichaamswerk en lichaamsexpressie, beweging en ontspanning, geven het lichaam op een positieve en eenvoudige manier kans tot deze ontlading en aarding, bieden kans tot het in beweging brengen van opgestapelde emoties/stress/frustraties/spanningen, en nodigen bovendien uit tot het ontspannen van lichaam en geest.

 

Dmv dans en lichaamsgericht werk, wordt in zachtheid gewerkt aan een positief zelfbeeld en gevoel van welbehagen van het kind, wat bovendien een positief effect genereert op zijn/haar omgeving.  Want kinderen die dansen/bewegen hebben een goed lichaamsbewustzijn, en kunnen daardoor ook makkelijker en zelfbewuster contact maken met anderen (sociaal aspect) in hun onmiddellijke leefomgeving (ouders, leerlingen, leerkrachten, familie) en verre leefomgeving (maatschappelijk, mondiaal).

 

BESLUIT

 

Dans (en lichaamswerk) brengt je uit je hoofd en in je lichaam.

Dans werkt ontladend en ontspannend.

Dans creëert de ruimte om helemaal jezelf te zijn, je wordt sterk uitgenodigd om jezelf te laten zien, op jouw unieke en eigenwijze manier.

Dans leert je zo wie je bent, leert je wat je persoonlijke grenzen zijn, leert je op een speelse wijze over respect voor jezelf en respect voor anderen.

Op deze wijze voedt dans op een positieve wijze ook je eigenwaarde.

Dans nodigt je sterk uit contact te maken met je gevoelens, je emoties, je kracht.  Dit is een kracht die groeit van binnenuit.

 

De DANSWORKSHOPS die WCU-Dance (we see you dance!) in de scholen brengt, zijn een gebalanceerde en harmonische mix van dans, lichaamsexpressie, yoga, ademhaling, het maken van klanken en gebruik van muziekinstrumenten, speelse visualisaties, meditaties, massage, doe-verhalen, crea en spel.

Hoofddoel is de kinderen uit het hoofd (denken), in het lichaam en hart (voelen) te brengen.

Eerst en vooral werken we ontladend en aardend.  De kinderen maken intens contact met hun lichaam, met hun gevoel, met wie ze zijn, met hun dromen en wensen.  Pas daarna wordt naar ontspanning toegewerkt.

Door het werken in cirkel bieden we een veilige omgeving waarbinnen iedereen gelijk is.  Er wordt gepraat en geluisterd, zo wordt respect voor ieders zijn en mening aangemoedigd.  Er is steeds interactie mogelijk.

We dragen bij tot mondiale vorming en bewustzijn door het thema "straatkinderen, kinderen, de natuur en verbondenheid" in alle workshops te verweven.

Deze thema's in combi met de dans en lichaamsgericht werk, openen de kinderen in een positieve houding naar zichzelf, naar anderen.

 

(copyright Gert en Maggie)

 

"DANSEN IS DROMEN MET JE VOETEN"

"Dans je dromen... "

 

 

 

 

Home Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeld en inhoud © www.World-Children-Unity-Dance.be
design: Wellspring Webdesign