Wie
Wedstrijd
Contact
Links
Foto's


Scholen & Jeugdzorg

Kleur Bekennen - Eindtermen & Voet

nederlands nl english en frans fr

HOMEpagina

 

Ons team van bekwame medewerkers kan ook in jouw school of vzw/organisatie dansworkshops brengen rond mondiale vorming, met als ingrediënten dans, yoga, bewegingsexpressie, klanken, meditatie, visualisaties & crea. Dankzij deze WORKSHOPS (link naar de workshop pagina) maken we de kids (tussen 4 en 18 jaar) op een leuke manier bewust van hun lichaam én de problematiek rond straatkinderen en vluchtelingen. Wij nemen de leerlingen (kinderen of jongeren) mee naar een wondere wereld vol dans en magie, en jullie school of organisatie steunt op deze manier de straatkinderen.

 

Voor meer informatie, persoonlijk advies of reservatie van een workshop contacteer ons gerust!

 

 

Kleur Bekennen

 

Onze workshops van het type A (zie workshoppagina) zijn allen getest en goedgekeurd door Kleur Bekennen.

Kleur Bekennen is een nationale overheidsorganisatie die alle initiatieven rond wereldburgerschap bundelt. Ze geven Vlaamse scholen tips en mogelijkheden om projecten en workshops rond mondiale vorming (allerlei thema's) te organiseren.  De workshops moeten aan verschillende criteria voldoen.  Zo moeten zij de kinderen kritisch doen nadenken over de eigen en andere culturen, hun persoonlijke levensstijl en consumptiegewoonten, moeten zij uitnodigen tot het begrijpen van diversiteit, stimuleren tot samenwerken en het opnemen van verantwoordelijkheid.

Onze medewerkers en de aangeboden workshops werden allen door Kleur Bekennen getest en goedgekeurd en verkregen dus 'n kwaliteitslabel.

Subsidie bij Kleur Bekennen dien je vooraf aan te vragen (projectsubsidie) en indien deze goedgekeurd wordt krijg je terugbetaling van onze workshops. (enkel voor de workshops die door Kleur Bekennen zijn goedgekeurd : type A)

Bovendien zijn er diverse mogelijkheden om subsidies te verkrijgen indien je deze activiteiten of workshops organiseert op jouw school.  Alle informatie en een overzicht van onze workshops (kinderworkshops en leerkrachtenvorming) vind je op de website van Kleur Bekennen. ( www.kleurbekennen.be)

 

 

 

Overheid : Eindtermen & Voet

 

De eindtermen, zoals uitgeschreven door de overheid, vermelden dat kinderen zoveel mogelijk in krachtige en rijke leeromgevingen geplaatst dienen te worden. Op die manier krijgen ze kansen om hun eigen leerproces in handen te nemen. Dit betekent concreet dat de werkwijze gevarieerd en uitdagend moet zijn, ze moet de kinderen uitnodigen samen te werken en te leren.

 

Een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling vraagt evenwichtige aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden bij het kind. Zo moeten naast cognitieve en motorische componenten uiteraard ook de sociaal-emotionele aspecten worden aangesproken om te kunnen spreken over brede vorming. Door de methodiek van actief leren gaan voor de kinderen poorten open om kennis op te bouwen, vaardigheden te verwerven en attitudes te vormen.

Het is de werkelijkheid van het hier en nu, van een multiculturele en democratische samenleving, met daarin ieders persoonlijke interesses en waarden, gevoed door socioculturele herkomst, die onze wereld, ons leven, maken.

Onderwijs uit dat leven gegrepen doet een beroep op de gezamenlijke inzet van cognitieve, motorische, affectieve, sociale, technische en muzische competenties. Op die manier worden verschillende doelen tegelijk nagestreefd en bereikt : communiceren, samenwerken, afspraken maken, exploreren, zelfstandig werken, ondernemen, oplossingen bedenken, kiezen, beslissingen nemen en uitvoeren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en ontwikkelen hun talenten heel erg graag.   Dat maakt de werking van WCU-Dance zo belangrijk.  Door onze vernieuwende manier van werken worden de kinderen binnengeleid in een wereld die zij nog niet kennen of nog niet ervaren hebben.  Op die manier worden zij uitgenodigd op zoek te gaan naar die talenten en vaardigheden, waarvan zij zich nog niet bewust waren...

Bovendien dienen de motorische competenties (= bewegingsmogelijkheden van de kinderen, basisvaardigheden + specifieke vaardigheden) ontwikkeld te worden. Hieronder valt het opbouwen van een fysieke basisconditie (via dans- en bewegingsexpressie en yogahoudingen) én inzicht in het ontwikkelen van een lichamelijk gezonde en veilige levensstijl.  Via bewegingssituaties leren de kinderen meer over hun sociaal functioneren, met name zichzelf en anderen, kennen en aanvaarden.  Ze leren samen te werken, elkaar te helpen en steun te verlenen.

De eindtermen van wereldoriëntatie en die van sociale vaardigheden sluiten dus goed aan bij de motorische competenties.

 

De workshops van We See You dragen op elk van deze vlakken bij tot een positieve ontwikkeling en groei van het kind.

 

De zeven contexten van Voet zijn : lichamelijke gezondheid en veiligheid, mentale gezondheid, socio-relationele ontwikkeling, omgeving en duurzame ontwikkeling, politiek-juridische samenleving, socio-economische samenleving en socio-culturele samenleving.

Onze workshops dragen bij aan volgende van deze thema's :

Het bevorderen van lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid (dmv lichaamsexpressie, dans, yoga, het maken van klanken, begeleide visualisaties en meditaties, crea en spel worden kinderen in contact gebracht met hun lichaam en ziel).

Het bevorderen van de relatie met de omgeving (natuur).

Het bevorderen van de relatie met anderen (in de nabije en verre omgeving).

Onze workshops tonen de kinderen de verbondenheid met andere culturen en leren hen de noodzaak van respect en leven/samenleven met al deze culturen... (éénheid, verbondenheid)

 

HOMEpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeld en inhoud © www.World-Children-Unity-Dance.be
design: Wellspring Webdesign